Bizim salonları:

Sk Çernışevskogo 63D

Sk Poltavskiy şlyah 40